Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imák, elmélkedések betegség idején
 
Neked is meg kell látnod, ha környezetedben valaki beteg, szenved! Próbáld magad beleélni abba, amit a betegek éreznek! Képzeld magad helyükbe, mintha te lennél, aki a párnák között fekszik! Akkor cselekedhetsz igazán Krisztus szavai szerint: Mindazt, amit akartok, hogy veletek cselekedjenek az emberek, ti is azt cselekedjétek ővelük! Viselkedj irántuk valódi keresztény módon: imádkozz értük, keresd föl őket levélben, vagy ha tudod, látogasd meg személyesen is őket! Úgy beszélj velük, hogy szavaid nyomán megvigasztalódjanak, ne pedig elcsüggedjenek! Érezz velük szenvedéseikben, bajaikban, és tanúsíts irántuk minél több jószívűséget, őszinte megértést!
"Uram, akit szeretsz, most beteg. Uram, te mindent megtehetsz: add vissza az egészségét! De ha másként határoztál, kérlek, adj neki kegyelmet, hogy a betegséget keresztény lelkülettel tudja elviselni!
Palesztina utcáin oly jóságos lélekkel fogadtad be a betegeket, hogy azok mind hozzád tartozónak érezték magukat. Tölts el engem is ugyanolyan jósággal, gyöngédséggel; ajándékozz meg kellő tapintattal, amely oly nehezünkre esik, amikor egészségesek vagyunk. Add, hogy indulataimat legyőzzem, saját vágyaimról lemondjak, hogy magamat minél inkább beteg testvéreimnek szentelhessem, ha állapota úgy kívánja!
Egészséges vagyok, Uram, és hálát adok ezért! Engedd, hogy felebarátom szenvedése megszenteljen, türelemre és alázatra indítson engem..."
Beteg édesanyáért
Isteni Üdvözítő, édesanyám beteg, és nem tud rólunk gondoskodni. Te tudod, milyen nagy szükség volt édesanyádra a názáreti otthonban. Kérlek téged, aki oly nagyon szeretted édesanyádat, add vissza édesanyám egészségét! Ha azonban azt akarod, hogy édesanyámnak most szenvedéseivel és nem két keze munkájával kell bennünket segítenie, úgy legyen meg a te akaratod.
Adj neki türelmet, és engedd, hogy a megpróbáltatások által megszentelődjék! Add, hogy iránta mindig kíméletes legyek, és kerüljek mindent, ami fájdalmat okozna neki, a háztartásba pedig a legjobb erőm szerint segítsek!
(Az ima szavainak átalakításával, de hasonló lelkülettel imádkozhatsz beteg édesapádért vagy más rokonodért.)
Betegek Anyja
Betegek Anyja, Szűz Mária, virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!
Azoké mellett, akik ebben az órában veszítik el eszméletüket és meghalnak.
Akik haláltusájukat vívják,
akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük,
akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük,
akiknek pihenni kellene, de a szükség a munkára kényszeríti őket,
akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,
akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik,akiket betegség közben még családjuk gondjai is nyomasztanak,
akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről,
akik nem hisznek a túlvilágban,
akik Isten ellen zúgolódnak,
akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett!
Ápolónő imája betegeiért
Uram, mennyi jajt, panaszt hallottam ma is, és milyen kevés vigasztaló szót tudtam mondani! Most nagyon fáradt vagyok, nem is érzem jól magam, de a gondolatok nem hagynak nyugodni...
Vajon az az idős férfi, aki ma haláltusáját vívta, elérkezett-e hozzád? Ő ismert téged, a maga módján meg is vallott, de kissé türelmetlen volt, s olykor családtagjait is bántotta, amiért nem ment minden úgy, ahogy szerette volna. Nézd el neki, Uram, ha néha ellened is lázadozott, hiszen súlyos fájdalmai lehettek.
És az a rákos beteg, akinek semmi reménye, úgy szeretne élni! Tervei vannak, szeretné megérni unokáit, s enni a fa gyümölcséből, amelyet ő ültetett.
Istenem, mennyire örülök, hogy annak az agyvérzéses betegemnek ma végre sikerült néhány lépést tennie!
Milyen boldogság látni munkánk eredményét, és hinni, hogy mellettünk vagy, figyeled lépéseinket!
De mit mondjak, Uram, a hónapok óta szenvedőnek, akinél az erős fájdalomcsillapítók is csak ideig-óráig hatnak, és ő zúgolódva kérdi: Hol az Isten, aki elnézi, hogy így kínlódjam? - Hogyan beszélhetnék neki rólad, a számunkra készített országról, ahol letörlik a könnyet, s földi szenvedésünk érdemszerző lesz? Hiszen ő nem ismer téged! Uram, adj szavakat, hogy tudjam vigasztalni, szenvedését enyhíteni, hogy eszközöddé váljak, és általam találjon meg téged.
Add, Uram, hogy mindig legyen egy jó szavam betegeimhez, főleg az idősebbekhez. Tudjak egy kis melegséget, reménysugarat vinni magányos életükbe, mert elkeseredettek, öregek, tehetetlenek. Sokszor úgy érzik, hogy mindenki, még te is elhagytad őket.
Mennyei Atyám! Hallgass meg engem, és segítsd meg őket, hogy tudjanak bízni benned. Érezzék, te sohase hagyod el őket. Küldj melléjük megértő, türelmes hozzátartozókat. Adj nekem is türelmet és erőt! Nekik pedig küldd el - ha utolsó órájukban is - a veled való megbékélés kegyelmét és boldog örömét! Ámen.
Most segíts meg Mária
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Ámen.
Oltalmad alá futunk
Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.
A hit, remény, és szeretet felindítása
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged,
mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy.
Ima betegért
Könyörögjünk beteg N. testvérünkért:
Hatalmas Úristen! A te kezedben van mindnyájunk élete és te szabod meg annak határait. Ezért könyörgünk hozzád beteg szolgád/szolgálód életéért. Vigasztald, bátorítsd és erősítsd meg őt megpróbáltatása óráiban, hogy testének szenvedése lelkének üdvére szolgáljon. Ha nem ellenkezik rendeléseddel, add vissza egészségét, hogy a jövőben vallásos életével meghálálhassa jóságodat. Különösen is esedezünk azért, hogy adj neki és hozzátartozóinak megnyugvást a te szent akaratodban. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Ima beteg asszonyért
Könyörögjünk! Híveid vigasztalója, irgalmas Úristen! Mérhetetlen kegyességedet kérjük, látogasd meg alázatos jövetelünkkel betegágyon fekvő szolgálódat, amikor egykor Simon Péter anyósát is meglátogattad. Védjed őt kegyesen, hogy régi egészségét visszanyerve, szentegyházadban hálát adjon neked. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.
Ima beteg gyermekért
Irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk! Bizalommal esedezünk beteg gyermekedért: N.-ért. Gyógyítsd meg őt mindenható erőddel, hogy felnövekedve engedelmes és vallásos híved lehessen. Ha pedig másképp rendelkeztél, kérünk, adj megnyugvást szerető övéinek, érősítsd bennük a tudatot, hogy minden rendelésedet a szeretet és a jóság irányítja. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.