Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Emélkedések
 
Lábnyomok a homokban
Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
két pár lábnyom, a parti homokon,
ahogy ő mondta, ott járt énvelem.
De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen ahol az életem
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.
Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
„Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem Mesterem,
azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
minden nap ott leszel velem.
S, most visszanézve, a legnehezebb
úton, legkínosabb napokon át,
mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma
látszik ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínységben?”
Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett:
„Gyermekem, sose hagytalak el téged!
Azokon a nehéz napokon át
azért látod csak egy pár láb nyomát,
Mert a legsúlyosabb próbák alatt
Téged vállamon hordoztalak!”
Ismeretlen szerző nyomán,
Fordította: Túrmezei Erzsébet
Miért is lehetek hálás?
Tulajdonképpen hálás vagyok...
• A feleségemért, aki panaszkodik esténként, mert így az estét velem tölti itthon, és nem valaki mással.
• A lányomért, aki azért panaszkodik, hogy mosogatnia kell, mert ez azt jelenti, hogy itthon van és nem az utcán kóborol.
• Az adókért, amelyeket ki kell, fizessek, mert azt jelenti, hogy alkalmazott vagyok, van munkahelyem.
• A takarításért egy buli után, mert azt jelenti, hogy barátaimmal tölthettem egy estét.
• A ruhákért, amelyek egy kicsit szűkek, mert van elég ennivalóm.
• Az árnyékomért, mert kint lehetek a napfényben.
• Hogy nyírhatom a füvet, pucolhatom az ablakot, javíthatom a csatornát, mert azt jelenti, hogy van házam.
• A parkoló helyért a parkoló legmesszibb pontján, mert ez azt jelenti, hogy tudok járni és még autóm is van.
• A nagy fűtés számláért, mert ez azt jelenti, hogy melegben voltam.
• Hogy a templomban mögöttem ülő hölgy hamisan énekel, mert azt jelenti, hogy hallok.
• A mosni- meg vasalnivalóért, mert azt jelenti, hogy van ruhám.
• Az esti fáradtságért és izomlázért, mert azt jelenti, hogy tudtam keményen dolgozni.
• Hogy meghallom hajnalban az óra csengetését, mert azt jelenti, hogy élek.
• És végül a sok e-mailért, amit kapok, mert azt jelenti, hogy van családom és sok barátom, akik szeretnek engem és gondolnak rám.
Ne feledjétek, hogy ...
SZERETET nélkül a kötelesség elkedvtelenít
SZERETET nélkül a felelősség kíméletlenség
SZERETET nélkül az igazságosság megkeményít
SZERETET nélkül az okosság ravaszság
SZERETET nélkül a barátság képmutatás
SZERETET nélkül a rend kicsinyesség
SZERETET nélkül a becsület gőg
SZERETET nélkül a gazdagság fösvénység
SZERETET nélkül a hit vakbuzgóság
SZERETET nélkül az élet értelmetlen
A boldogságmondások margójára
BOLDOGOK, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
BOLDOGOK, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
BOLDOGOK, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert öröm lesz az életük.
BOLDOGOK, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
BOLDOGOK, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
BOLDOGOK, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.
BOLDOGOK, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
BOLDOGOK, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csendjük, és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
BOLDOGOK, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
BOLDOGOK, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.
BOLDOGOK, akik nem veszik túl komolyan önmagukat, mert környezetük megbecsüli őket.
BOLDOGOK, akik figyelnek mások hívására, anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.
BOLDOGOK, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.
BOLDOGOK, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.
BOLDOGOK, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.
BOLDOGOK, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.
BOLDOGOK, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
BOLDOGOK, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük.
Dr. Gyökössy Endre
Néhány tanács a házastársi boldogság megvalósítására
Feleségeknek
Akkor is mosolyogj, ha férjed nagyon unalmas!
Mindig mutass érdeklődést férjed munkája és tervei iránt!
Soha ne hagyd felelet nélkül a házbeliek egyetlen kérdését sem!
Szeretettel fogadd férjed és gyermekeid barátait!
Elismeréssel nyilatkozz férjedről gyermekeitek előtt,
soha ne bíráld Őt mások füle halltára!
Férjed házkörüli munkáját mindig értékeljed!
Férjedet minél többször örvendeztesd meg apró figyelmességgel!
Férjed rokonait olyan szeretettel fogadd, mint sajátjaidat!
Szívesen főzd férjed kedvenc ételeit!
Ne feledkezz meg a szomszédságban betegeskedő öregekről!
Az apróbb nézeteltéréseket ne sokáig tartsd számon!
Akármilyen fáradt vagy, ne panaszkodj kimerültségről!
Férjeknek
Akkor is maradj otthon, ha nagyon vonz a baráti kör!
Érdeklődj gyermeke(i)d nevelkedéséről,
kérdezd ki az iskolába járókat, ügyelj vallási életükre!
Szívesen menj piacra és boltba feleségeddel, vagy helyette!
Ne felejtkezz meg feleséged születés-, névnapjáról, házassági évfordulótokról!
Ha jó az ebéd, dicsérd meg, ha sós, bölcsen hallgass!
Feleséged munkáját értékeld és dicsérd meg!
Ne csinálj tréfát sohasem feleséged rovására!
Ne feledkezz meg a szegényebb rokonokról!
A másoktól kapott segítséget, szolgálatot, figyelmességet mindig nyilvánosan köszönd meg, elsősorban feleségednek, de másoknak
is, különösen anyósodnak, apódosnak!
Lehetőség szerint uralkodj magadon!
Gondoskodj feleséged pihenéséről!
A házasok tízparancsolata
1. Légy nyitott és fejlődőképes!
A házasság nem révbe érkezés, nem végcél - tudnod kell növekedni és elmélyülni a szeretetben házastársaddal.
2. Fogadd el házastársad másságát!
Ne ámítsd magad, hogy majd TE megváltoztatod házastársad egyik vagy másik tulajdonságát - na akard őt saját hasonlatosságodra formálni. Ez még egy embernek sem sikerült!
3. A MÁSIKAT akard boldoggá tenni, ne saját boldogságodat hajszold!
"Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja felebarátaiért."
"Szeretlek, mert vagy, mert ilyen vagy. Elfogadlak és vállallak minden pozitív és negatív tulajdonságoddal együtt egy egész életre."
Ajándékozd neki teljesen az igazi gazdagság minden forrását: a teljes figyelmedet (ő a legfontosabb ember az életedben!), az idődet.
4. Magaddal szemben szigorúság, társaddal szemben engedékenység!
Ne várj mindig mindent őtőle! (Se a házimunkában, se a lelkiekben!)
5. Házastársadat a sorban SENKI és SEMMI meg nem előzheti!
Mindig mindenben ő legyen az első - nem a gyerek(ek), nem a szülők (!), nem a munka, nem a karrier . stb.
Amikor valaki házasságot köt, el kell vágni - és tudni kell elvágni - a szülőkhöz kötődő szálakat!
6. Legyen rugalmasan kialakítva a felelősségmegosztás!
Ki-ki képességei, természete szerint végezze a családban előkerülő tennivalókat, és eszerint tartozzon érte felelősséggel.
7. Legyen nyitott a család mások felé is!
A legtöbb házaspár összeborul, mint a káposztalevél. Ez nem egészséges, elszigetelődéshez, belterjes probléma-felhalmozódáshoz vezethet. Legyetek keresztény család, és vigyétek al más családokhoz is az Örömhírt!
8. Tiszted az életet. Fogadd örömmel a gyermekáldást!
Mondj IGEN-t az életre! Isten is IGEN-t mondott Rád! Ahol a (leendő) szülők igaz szeretettel szertik egymást és Istent, és letették életüket-jövőjüket Isten kezébe, ott minden más - anyagi, munkaügyi, szabadidős, hobby stb. - szempont eltörpül. "Ami szükséges, azt megadja az Úr."
A testi szeretet Isten ajándéka a Számotokra. Gondoltál már arra, hogy megköszönd Neki?
9. Ne feledd dicsérni társadat!
Ez a szeretet, az együttlét örömének egyik kifejezése. Ne érjen véget az udvarlás az esküvővel! Végy időnként feleségednek egy-egy szál virágot "csak úgy"! Készíts néha férjednek gyertyafényes vacsorát - csak az ő kedvéért!
Nem elég egyszer, az esküvőn elmondani: "Szeretlek!" - hanem minden nap ezer jelét kell ennek adni - és néha nem árt újra és újra elmondani. Ne mondd, hogy "Úgyis tudja!", mert nem TUDNI akarja, hanem nap mint nap TAPASZTALNI!!
10. Legyen ünnep és lazítás is betervezve - kettesben!
"Az Úr napját szenteld meg!" A vasárnap nem arra való, hogy a férj túlórákat, fusimunkát végezzen, vagy a feleség egész nap süssön-főzzön, és a héten elmaradt házimunkát csinálja! Miből akarsz adni, ha nem töltekezel? Pár óra a mézesheteket idéző békességben, egy kellemes séta a természetben - felüdít egész hétre.
Nem angyalok, hanem emberek házasodnak, s ha nem látjuk egymás hibáit a szerelem rózsaszínű felhőin keresztül, az még nem jelenti azt, hogy nincsenek. Tartós házasságot csak a lélek köthet, nem a test.
 
 
Pótvizsga szeretetből
A Mesterem nagy iskolájában
Ma szeretetből pótvizsgáztam.
Tanítóm előtt remegve álltam.
Az első vizsgán már elbuktam,
Bár a tételt már kívülről tudtam,
De előbbre alig jutottam.
Szeretem én, aki engem szeret,
Minden jó embert, akit csak lehet,
De az ellenséget…?
Aki engem rágalmaz, kinevet,
Ad mindenféle csúfnevet…
Gyaláz, és megaláz engemet?
Ilyet nem tudok szeretni! Nem!
És éppen ezt húztam ki a tételen,
Hogy az ellenségemet szeressem…
Szereted? – kérdezte tanárom.
Nem, Mesterem, megvallom,
Nem tudom, hiába próbálom.
Szelíden mondta, de határozottan:
Pótvizsgára mész, ha mégsem
Tanulod meg, megbuksz.
A szeretet nehéz tétel,
A legtöbben ezen buknak el,
Mert, aki bánt, azt is szeretnünk kell!
De Mesterem tovább tanított,
Külön órákra magához hívatott,
Szeretetével sokat kivívott…
Mutatta kezén, lábán a sebeket,
Hogy mennyit teremt a szeretet,
Eltűri a „kereszt – sebeket”.
Eltűri a gúnyt, a nehéz bánatot,
Töviskoszorút és gyalázatot.
A dárdaszúrást, mit értem kapott.
Így tanított… és szívem felrázta,
Látta, hajlok a tanításra…
Szeretetét szívembe zárta.
És most pótvizsgáztam belőle
Ott volt az ellenségem is.
Gúnyos megjegyzéseket kaptam tőle,
De én szeretettel feleltem,
És e szeretettel őt megnyertem,
Így a pótvizsgán átmentem!
Most tovább tanulok, tovább megyek,
Vannak szeretet egyetemek,
Magasak, de nem elérhetetlenek…
Mert más tudományt sokat tanulhatok
Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok,
De, ha „szeretet nincs bennem”
Semmi vagyok!