Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Karolj fel egy papot

 

A Pápai Missziós Művek Karolj fel egy papot! címmel „lelki kampányt” hirdet a Papság Évében. Amint tudjuk, a Szentatya, XVI. Benedek pápa, a 2009-2010-évet a papság évének nyilvánította. Ebben az időszakban különösen is fordítsuk figyelmünket pásztorainkra azzal, hogy mindennapi imánkba foglalunk az egyházi hierarchia bármely fokán álló papok vagy szerzetesek közül egyet.

Ő is ember, és tudjuk, hogy milyen nagy szüksége van arra, hogy a hívek szeretetét megtapasztalhassa. Ő is ebben a világban él, sok küzdelem, megpróbáltatás és kísértés közepette. Mindennapi imánk vigaszt és erőt adhat neki hivatásában. Ezzel tudjuk megmutatni neki, hogy az Isten rajtunk keresztül is szereti őt; az Egyház által a papoknak szentelt évben ez lehet a legnagyobb ajándék, amit adhatunk.

Nemcsak egyénenként, de imacsoportban is végezhetjük felajánlásunkat, hiszen: „ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18,19-20)

A Pápai Missziós Művek szeretettel várja a híradásokat imacsoportok megalakulásáról, vállalásaikról, hogy láthassuk: milyen fogadtatásra tudott találni a Karolj fel egy papot! missziós imamozgalom felhívása.

A Pápai Missziós Művek egyik ágazata a Missziós Unió, melyet boldog Paolo Manna alapított 1916-ban. Paolo Manna számára nem létezett különbség ’missziós hivatás’ és papi vagy keresztény hivatás között; mottója: „Mindenki misszionárius!” A Missziós Unió mai elsődleges célkitűzései közül talán a legfontosabb, hogy elősegítse a keresztény egységet, hogy „tökéletesen egy legyenek, hogy megismerje a világ, hogy Te küldtél engem …” (Jn 17:23).

II. János Pál a Redemptoris missio kezdetű enciklikájában így ír: „Az Egyház természeténél fogva missziós jellegű”. A mai, látható egyházban Szent Péter és az apostolok utódai a hívekkel együtt folytatják ezt a feladatot. Így természetes, hogy mi mindnyájan - hívek és papok – utunkat egymás kezét fogva kell járnunk, küldetésünket egymást segítve kell folytatnunk. Ebben a közös cél megvalósításában tudunk mi mindnyájan: laikusok, hívek, megkereszteltek és keresők részt venni.

 A Pápai Missziós Művek feladata, hogy felhívja a hívek figyelmét erre a „lelki kampányra”, és kérje, hogy minél többen csatlakozzanak az imamozgalomhoz, támogassák papjaikat, lelki vezetőiket, és a szerzeteseket. Aki imádkozik egy papért vagy szerzetesért, a saját lelki fejlődését is szolgálja, és nem marad el a jutalma. Az Isten különleges módon megfizet minden jóakaratú hívőnek, aki ebben a „lelki kampányban” részt vesz.

Kapcsolódó oldalak: