Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nagyböjti gondolatok
 
Roger Testvér imája
Krisztusom, te szegény koldusként rejtőzöl minden ember arca mögött. Kétségeink ellenére jelen vagy itt .Amíg Isten hallgat és az emberek elhagynak, engedd, hogy veled együtt imádkozzunk: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”
Ha eláraszt bennünket a megnemértés, engedd Istenünk, hogy átéljük a megbocsátást – a szeretetnek e legfőbb megmutatkozását: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!” Nekem is bocsáss meg, mert sokszor én sem tudom mit teszek. Ha szüntelenül megbocsátunk, megengeded, hogy megszabaduljunk a lelkiismeret-furdalástól. Biztosabb ez a biztosnál: ahol a megbocsátás, ott az Isten.
Istenünk, nyisd meg ajkunkat, hogy Krisztussal együtt mondjuk: „Atyám, kezedbe helyezem lelkemet”. Te tudod milyen gyengék és sebezhetőek vagyunk. Köszönöm ezt az emberi törékenységet is. Ennek tudata arra kényszerít hogy te légy egyetlen reménységünk, s arról győz meg, hogy egyetlen dolog lényeges: a te bennünk rejlő életed. Ámen.
Miért?
Uram, te mindent tudsz,
mondd meg nekem, hogy
miért sírnak a gyermekek,
miért gyászolnak az anyák?
Mondd meg, Uram, miért
lesznek hűtlenek egymáshoz a házastársak?
Miért éheznek a szorgalmasok,
miért laknak jól a lusták?
Miért szenvednek a jók,
miért ujjonganak a gonoszok?
Miért szenvednek a békességesek,
miért diadalmaskodnak az erőszakosak?
Miért szakadnak pártokra a jók,
míg egységet alkotnak a gyűlölködők?
Mondd, Uram, miért van ez így?
Kérdésedre az Úr ezt válaszolja:
NÉZZ RÁM, TÖVISKOSZORÚS ARCOMRA!
Tariczky Mária imája
Köszönöm, Istenem, hogy szenvedéseink a Te üzeneteidet hordozzák és célod van velük. Köszönöm, hogy általuk megfeddsz, hogy általuk megtisztítasz, hogy általuk nevelsz, hogy általuk jobbá teszel, hogy általuk részvétemet teljesebbé teszed, hogy általuk kiegészíthetem, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének az Egyháznak a javára. Köszönöm, hogy felajánlhatom szenvedéseimet Neked Uram, hogy használd tetszésedre, bűneimért és minden embertársam bűnéért engesztelő áldozatul. Köszönöm, hogy Te, a Téged szeretőknek mindent a javukra fordítasz. Dicsőség és hála ezért Uram Neked, minden szenvedésemért. Ámen.
Kalkuttai Boldog Teréz imája
Urunk! Segíts minket, hogy megtanuljuk elviselni a mindennapi élet terheit és kínjait! Hadd nyerjünk kereszthalálod és feltámadásod által új erőt, hogy az élet egyre nagyobb és alkotóbb teljességére jussunk! Te ugyanolyan türelmesen és alázatosan szálltál alá az emberi élet mélységébe, mint ahogy szenvedésed és keresztre feszítésed kínjait elfogadtad. Segíts minket, hogy a naponta újból adódó vesződségeket és nehézségeket jókor jött alkalomnak tekintsük arra, hogy növekedjünk emberségünkben, és hozzád hasonlóbbá váljunk. Tégy minket képessé arra, hogy az ilyen helyzetek próbatételét türelmesen és bátran kiálljuk, és erősítsd meg bennünk a segítségedbe vetett bizalmat! Ha meghalunk veled, veled együtt fel is támadunk. Ámen.