Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Net For God filmek
 
2010.03.31
A szeretet az egyetlen megoldás - Etty Hillesum
 
„Segíteni fogok Neked Istenem, hogy ne aludj ki  bennem.
Úgy tűnik, hogy Te alig tudsz változtatni egy-egy olyan helyzeten,
ami ettől az élettől elválaszthatatlan. Egyre világosabbnak tűnik számomra,
hogy nem tudsz nekünk segíteni, hanem ránk vár, hogy mi segítsünk Neked, Téged megvédjünk,
 és utolsó leheletünkig küzdjünk azért a hajlékért, ahol Te rejtőzöl bennünk.”

Ez a film segít felfedeznünk Etty Hillesum igazán különleges életének üzenetét. Európa 1940-1943 közötti tragikus éveiben ez fiatal, holland, nem mindennapi zsidó lány feltárja előttünk sugárzó, mély lelki élményeit.


Miközben (önként) vállalja a zsidó áldozatok sorsát a náci zsidóüldözésben –  amelyet ő maga így nevez: „tömegesen szervezett, totalitarista üldözés, amely egész Európát bekebelezi” –, Etty rendkívüli felfedezésről tesz tanúságot: hogy Isten jelen van az ő bensőjében!


Ez a felfedezés azért is nagyon meggyőző, mert Etty életében, úgy tűnik, semmi sem készítette ezt elő. Nem részesült semmiféle vallásos nevelésben, és üzenetét minden intézményes vagy dogmatikus kereten kívül közvetítette.
Etty lenyűgözően eredeti, autentikus író. Két éven keresztül, 1941. március 8-tól kezdve írja le naplójába személyes életútját. Ebből hosszú részleteket és levelezésének egy részét közölve 14 nyelvre fordították le és adták ki a 80-as évektől kezdve, „A megzavart élet” címen.


Írásai feltárják előttünk lelki fejlődését, amelyben fokozatosan jut el meglehetősen kaotikus életéből egy olyan életre, amelyben Istennel egységben, önmagát odaadva tud élni. Mert megértette, hogy „a szeretet az egyetlen megoldás”. Amikor a náci megszállók a westerborki táborban összegyűjtik a holland zsidókat, hogy Auschwitzba deportálják őket, nem akar elbújni vagy megfutamodni. A haláltábor mellett dönt, hogy enyhítse a kétségbeesett emberek fájdalmát: „balzsammá akar válni annyi seb számára” és „elkísérni Istent ezekre a sötét helyekre”.


Egész családjával és többszáz zsidó társával együtt 1943. szeptember 15-én deportálják őket az auschwitz-i táborba, ahol 1943. november 30-án hal meg, 29 évesen.


Etty Hillesum üzenete számos tapasztalatra és élményre épül. A film ennek több oldalát is bemutatja:

  • A Szentlélek munkáját lelkivezetőjével, Julius Spier pszihoterapeutával való kapcsolatán keresztül;
  • A Szentlélek benső látogatásának kegyelmeit, amelyekben részesült;
  • A „fegyvertelen” Isten képét, akinek segíteni kell: „Segíteni fogok Neked Istenem, hogy ne lankadj bennem”;
  • A gyűlölet teljes mértékű visszautasítását;
  • A tragikus valóság elfogadását és az Istenbe vetett bizalmat az elkerülhetetlennel szemben;
  • Írói tevékenységét, amely a saját „bensőjére” való figyelés által fejlődik, mindig hűen a Lélek indításaihoz,  anélkül, hogy meghunyászkodna.
Közbenjáró ima
Ebben a hónapban imádkozzunk azokért a fiatalokért,
akik életük kiteljesedését keresik,
hogy megtalálják Annak az útját, aki ezt mondta:
„Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.”
A hónap igéje
„Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot,
Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked,
s szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz [...]
életben maradsz és megsokasodsz, s az Úr, a te Istened megáld [...]
Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok,
szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá.”

Második törvénykönyv 30. fejezetének 15. versétől
2010.02.24
Csak egy név van, Jézusé

Az iszlám kihívásáról szóló első két film, Christian de Chergé tanúságtétele, aki az algériai Atlasz- hegységben taláható ciszterci közösség elöljárója volt, és 1996-ban 6 testvérével együtt megölték, valamint Andrew testvér tanúságtétele, aki holland protestáns igehirdető, a vallások találkozásának teológiájával kapcsolatosan lényeges kérdéseket vetett fel. Napjainkban ezek még nyitott kérdések.

Ebben a filmben, hogy világosabban lássunk, Étienne Vető atya magyarázza a II. Vatikáni Zsinat vallások közötti találkozás teológiájáról tett néhány kijelentését. Étienne Vető a Chemin Neuf Közösség tagja, a filozófia egyetemi tanára és a teológia doktora. Majd Etienne Renaud atya, az afrikai misszionárius Fehér Atyák egykori generálisa, és a római Arab és Iszlám Tanulmányok Pápai Intézetének egykori rektora osztja meg tapasztalatait, a muzulmán országokban eltöltött 40 év gyümölcsét. Etienne egész életében a vallások közötti híd szerepét igyekezett betölteni.
Közbenjáró ima
„Szeretet és igazság átöleli egymást.” Zsolt. 85, 11
Imádkozzunk azért,
hogy jobban megismerhessük
muzulmán testvéreinket azáltal,
hogy őszinte és szeretetteljes
párbeszédet folytatunk velük.
A hónap igéje
„Hiszen egy az Isten,
és egy a közvetítő is Isten
és ember között:
az ember Jézus Krisztus,
aki odaadta önmagát váltságul mindenkiért.”
1 Timóteus levél 2, 5-6