Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rózsafüzér
 
Elgondolkodtató, hogy mostanában, századunk végén, ismét időszerűvé válik József Attila. ,,Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám... tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök...'' Sorai sajnos nemcsak a sorsára adott reflexiók, hanem próféciák is. Szavai közt oksági összefüggés van. Hazánkban nemzedékek nőnek fel ,,anyátlanul''. A bomlási folyamat végtermékeit nap mint nap tapasztaljuk. Ezek mindannyiunknak fájnak, mindannyiunkat veszélyeztetnek. Fuldoklunk a szeretet-hiányban, mert kettős az árvaságunk. Hiányzik a család melege, és odalett az ég közelsége. Se anyánk, se Máriánk. Életünk egyetlen várakozás; nem valami okos válaszra, hanem valakire, aki a miénk és szeret.
Amikor Máriát, Jézus édesanyját szemléljük, sebzett emberségünk gyógyul, gyenge hitünk mélyül. Mária ugyanis nem pusztán egy adat Jézus életrajzában. Ő az első keresztény. Ő az, aki Jézusra mutat (Jn 2,5). Ő a leghűségesebb hordozója a hitélménynek. Gondozója az Igének és őrzője a tartalomnak. El-elgondolkodva szívébe véste ami a fiáról szólt (Lk 2,19), majd végig kitartott mellette (Jn 19,25). Mária a tanítványok mintaképe, de elsősorban anya. Gyermeke az idegzetét, a tulajdonságait tőle örökölte. Ez a gyermek pedig a Magasságbeli prófétája (Lk 1,76), a testté váló Ige (Jn 1,14), aki szelíd és alázatos szívű (Mt 11,29), és így hálás az édesanyjának. Nagypénteken, az utolsó perceiben már csak anyjára és az egyházára figyel. Így szól Jánoshoz: ,,Ő a te anyád!'' (Jn 19,27). Ő a mi anyánk is. Ő hozza a hitünkbe a szépséget és a mélységet. Ő adja a közösségeinknek a kedvességet és az otthonosságot.
Balás Béla - Előszó - Efraim testvér: A rózsafüzér titkai
Örvendetes Rózsafüzér
1. Aki hitünket növelje.
2. Aki reményünket erősítse.
3. Aki szeretetünket tökéletesítse.
1. Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2. Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. Akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
4. Akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
5. Akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
Világosság Rózsafüzére
1. Aki megtisztítson minket.
2. Aki lelkünk békéjét megőrizze.
3. Aki a Szentségekben megerősítsen.
1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. Aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3. Aki meghirdette Isten országát
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.
Fájdalmas Rózsafüzér
1. Aki értelmünket megvilágosítsa.
2. Aki emlékezetünket erősítse.
3. Aki akaratunkat tökéletesítse.
1. Aki érettünk vérrel verejtékezett.
2. Akit érettünk megostoroztak.
3. Akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4. Aki érettünk a keresztet hordozta.
5. Akit érettünk keresztre feszítettek.
Dicsőséges Rózsafüzér
1. Aki gondolatainkat rendezze.
2. Aki szavainkat kormányozza.
3. Aki cselekedeteinket végrehajtsa.
1. Aki halottaiból föltámadott.
2. Aki a mennyekbe fölment.
3. Aki nekünk a szentlelket elküldötte.
4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5. Aki téged, Szent Szűz, a mennyekben megkoronázott.